Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ancians
ancià, -ana, -ans, -anes
(Del llatí *antiānus, de ante, ans.)
    1. adj. m. Se diu de les persones de molta edat.
    2. ant. Se diu de coses que són antigues.
    3. ant. Se diu de persones majors en autoritat o que ocupen un càrrec des de ben antic.
Buscar ancians en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: ansiam i ensiam.