Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: alcalde
alcalde, -esa, -es, -eses
(De l’àrap al-kadi, el juge.)
  1. s. m. Entre els àraps, juge.
  2. President de lajuntament dun poble o ciutat.
  3. Alcalde de barri, en les grans ciutats, que actua com a alcalde dun barri per delegació de lalcalde de la ciutat.
  4. Nom dun joc infantil.
  5. Tindre el pare alcalde, loc. Conéixer o tindre amistat en alguna autoritat, tindre influències.
ref. D’alcalde a bochí, vejau si pugí. ¿Quí ha tirat eixe coet? El fill de l’alcalde; puix passe la processó. ¿Quí ha fet açò? El fill de l’alcalde; puix ben fet està. Alcalde nou, presó plena.
Buscar alcalde en: