Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: secretari
secretari, -ia, -is, -ies
(Del llatí secretarĭum.)
  1. s. m. ant. Persona a la que se li comuniquen els secrets o intimitats dalgú.
  2. Qui està al servici duna atra persona per a dur-li la correspondència, lagenda...
  3. Qui en una corporació, associació, entitat... sencarrega de fer les actes, donar fe dels acorts, guardar els documents, dur la correspondència, etc.
Buscar secretari en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.