Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cabal
cabal, -ls
(Derivat de cap.)
  1. s. m. i f. Cantitat de diners o uns atres bens que es tenen en possessió, capital.
  2. Cantitat deixada a interés o aplicada a un negoci, capital bàsic dun negoci o empresa.
  3. Cantitat daigua que conté un riu o corrent daigua o un atre líquit.
  4. met. Cantitat o calitat de coneiximents que pot tindre una persona.
  5. Traure cabal, ant. Obtindre bon resultat, eixir-sen be de les dificultats.
  6. Quedar o estar al cabal o a cabal, ant. Tindre cobrat o pagat un deute.
  7. adj. Exacte, complet i just: De Santa Caterina a Nadal, un més cabal.
  8. Persona justa, que integritat moral: No patixques que el juge és un home cabal.
ref. Cabal, Valéncia és Cap i Casal. De Santa Caterina a Nadal, un més cabal. De Sant Joan a Nadal, mig any cabal. Lo cabal de la llaurança és sempre ric d’esperança.
Buscar cabal en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cavall.