Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: botiga
botiga, -gues
(Del llatí apothēca i este del grec ἀποθήκη.)
  1. s. f. ant. Almagasén en un port o atarassana.
  2. Casa, comerç, tenda o establiment destinat a la venda dalgun producte.
  3. Quin desastre de botigueta, loc. Se diu davant dun gran desorde de coses.
  4. Ser de la botiga del Poal, loc. Se diu dun objecte o producte que és de mala calitat o de procedència dubtosa.
Buscar botiga en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.