Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: botifarres
botifarra, -rres
(Possiblement derivat de bot, cuiro.)
  1. s. f. Budell ple de carn de porc capolada, de sanc cuita, de ceba i a voltes darròs, encara que la composició de les botifarres i la seua elaboració és de forma molt variada segons cada lloc.
  2. Botifarra de carn, aquella botifarra que està feta en carn magra, greix, sanc i espècies.
  3. Botifarra de ceba, aquella en que predomina la ceba i espècies.
  4. Botifarra darròs, la que com a ingredient inclou larròs bollit.
  5. Botifarra sacsonuda, la que és molt grossa i que es fa omplint lestómec del porc.
  6. Botifarra catalana, feta de carn greixosa, de color blanc i es fa en el budell cular.
 1. Membre de lantiga noblea mallorquina. Segurament és una derivació de botifler.
 2. Joc en que les chiquetes juguen en una corda fent rogle i agarrant la corda que forma també un rogle, una chiqueta es queda en lo mig del rogle i ha dagarrar a les atres que fugen, pero sense deixar la corda sola.
 3. Fer botifarra, o simplement botifarra, loc. Relació amistosa o familiar embafadora.
 4. Ficar botifarra, loc. En argot teatral, dir o fer una cosa que no està en el guió.
 5. En ser negre, botifarra, loc. Se diu quan algú confon coses que tenen una mínima semblança.
 6. Paréixer una botifarra mal nugada, loc. Tindre o donar mal aspecte.
 7. Vindre-li (ad algú) la botifarra a la boca, loc. Tindre una idea o sugerir una cosa quan està fòra de temps o no ve al cas.
ref. A on no n’hi ha sanc, no es fan botifarres. Botifarra, tanca en barra. Un pàter a Santa Marta per a que ixca la botifarra farta.
Buscar botifarres en: