Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Segurament
segurament
  1. adv. ant. En seguritat, de forma segura, sense perill.
  2. ant. En certea; sense vacilació o dubte.
  3. Provablement, possiblement, tal volta: Segurament plourà, pero mai se sap.
Buscar Segurament en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.