Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Vi.

vi, -ins
(Del llatí vīnum, mat. sign.)
s. m. Licor alcohòlic que es produïx per la fermentació del suc del raïm. / Vi fort, el que té un alt grau d’alcohol. / Vi de missa, el que s’usa en la consagració dels oficis religiosos. / Vi batejat, el vi al que se li ha afegit aigua. / Vi nou o novell, el que fa manco de mig any que fon produït. / Vi vell o ranci, el que fa un any o més que fon produït, i té per això millors propietats. / Vi blanc, el que té una tonalitat dorada més o manco intensa, opost al vi negre. / Vi negre, el que té una tonalitat molt fosca. / Vi de capa, el que és fosc. / Vi fondellol, vi ranci originari d’Alacant. / Vi moscatell, el que s’obté del raïm moscatell. / Vi térbol, el que no és clar. / Vi de taula, el que és més llauger i comú en la seua calitat, i sol beure’s en les menjades. / Vi dolç, el que en el seu gust preval el sabor dolç. / Vi sec, el que no posseïx un gust dolç. / Vi aspre, el vi sec que deixa un gust més aïnes desagradable. / Vi picat, el que mamprén a fer-se agre. / Vi rosat, el que té una tonalitat rosàcea. / Vi claret, vi negre un poc clar. / Vi fluix, vi ordinari. / Vi de postres, el vi més fort o vell que el vi comú o de taula. / Vi de giró o gironet, vi que es fa en el raïm negre conegut com giró en algunes comarques valencianes i que és dolç com la mistela.
ref. El vi fa sanc, i l’aigua fanc. El vi, poc és bo; molt és verí. El bon vi no necessita ram. Ponent; l’aigua fresca i el vi calent. El vi massa dolç fa el cos agre. A on no hi ha vi, no va el fadrí. ant. Pera, préssec i meló, volen lo vi felló.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bi-.