Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Alcoyà
alcoyà, -ana, -ans, -anes
  1. adj. m. Natural de la ciutat valenciana dAlcoy o propi della.
  2. Nom que se li dona al vent del nort en Xixona.
  3. Beguda composta per graniçat de llima i orchata al cinquanta per cent.
  4. Tindre més moral que lalcoyà, loc. Tindre molta moral, ser persistent contra ladversitat.
  5. Gràcies al pardalot dAlcoy, loc. Se diu irònicament quan una persona o cosa molt esperada a la fi aplega.
  6. Deixar caure la pluja, com els dAlcoy, loc. Se diu de la gent resignada.
  7. El pardalot dAlcoy, personage que es nugà uns canyiços a lesquena i intentà sobrevolar el Barranc del Cinc dAlcoy.
ref. ¿D’Alcoy i bovo?, canta-li un trovo. El bando d’Alcoy: cada cabró s’arregle.
Buscar Alcoyà en: