Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rebre
rebre
Flexió verbal »
(Del llatí recĭpĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. Prendre lo que nos donen o envien: Rebreu les meues cartes dací uns dies; recebir.
  2. Ser objecte duna activitat, distinció, ofensa...: Rebre un homenage.
  3. Acceptar qualsevol cosa que es dona o concedix: He rebut una casa de lherència de mon pare.
  4. Rebre el dol, acollir el familiar del difunt les manifestacions de condol dels qui assistixen a lenterro o funeral.
  5. Ser el destí duna cosa que va o ve: La pica rep laigua de laixeta.
  6. Admetre a una atra persona be o malament en la seua companyia, en sa casa, en un lloc...: No li agrada rebre visites quan treballa.
  7. Eixir al camí o a lencontre dalgú que aplega per a saludar-lo, donar-li la benvenguda...
  8. Deixar entrar ad algú en la casa pròpia.
  9. Ser objecte duna acció o dun fet que causa dolor, dany, ofensa, molèstia: Ha rebut un tir.
  10. Ser objecte de colps, trompades, bastonades, pals, canyades...: Vas a rebre galtades.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma arcaica d’us exclusiu en la llengua escrita, les formes vives són recebir, forma clàssica també, o la forma castellanisada recibir.
Buscar rebre en: