Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: galtades
galtada, -des
(Format sobre galta.)
  1. s. f. Colp que es dona en la oberta sobre la galta.
observacions/documentació: Existixen moltes formes sinònimes, algunes ademés de colp pegat en la cara en la mà oberta també poden significar punyada, com ara: maimonada, chalefa, chufa, llet, nyofla, castanyolada, castanyola, castanya, boticaix, boticaixó, bufa, hòstia, bufet, volea, nyespla, guantada...S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Buscar galtades en:
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: engaltat.