Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: magranes
magrana, -nes
(Del llatí *mala grana, var. llatina de malum granatum, mat. sign.)
 1. s. f. Fruit del magraner, de corfa groga rogenca i dura i en moltes llavors en el seu interior.
  1. Magrana de gra blanc, la de gra gros i molt dolça.
  2. Magrana agra, la chicoteta, de pell roja i gust molt agre.
  3. Magrana borda, la blanca i roïna.
  4. Magrana preciosa, la gran, rogenca i agra.
  5. Magrana tendral, la grosseta, de color blanc, en poquets pinyols i molt sucosa.
  6. Magrana pinyolenca o pinyoluda o del pinyol, la que més pinyols que molla.
 2. ant. Granada dartilleria.
 3. En la representació del Misteri dElig, esfera blava franjada dor, que es nomena la magrana, la qual baixa de la volta del temple fins a posar-se a lalçada del cadafal o llit de la Mare de Deu; llavors lesfera sobri i ix un chiquet vestit dàngel que anuncia a la Mare de Deu la seua pròxima mort i assunció.
 4. Ball de la Magrana, en el qual els balladors van trenant cintes al rededor dun pal, i en la part alta deste hi ha una figura pareguda a una magrana que en un cert moment de la dansa sobri en diverses parts i ix la figureta dun àngel o una representació del Santíssim, i llavors tots el balladors sagenollen. La magrana es torna a tancar i la dansa continua.
 5. Obrir-se una cosa com una magrana, loc. Clavillar-se, esclafir una cosa com ho solen fer les magranes.
 6. Magrana de pa, pa beneït consumit pels membres dalgunes confraries.
observacions/documentació: La variant mangrana és una forma antiga i molt estesa, acceptable en registres formals.
ref. Si et vols morir, menja magrana i ves-te’n (o gita’t) a dormir. La magrana, pel matí or, a migdia plata i per la nit mata.
Buscar magranes en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.