Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: embaixades
embaixada, -des
(Del prov. ant. ambaissada, encàrrec, embaixada, este del baix llatí ambactia, i este del gàl. ambactus, servidor.)
 1. s. f. Mensage dun rei, príncip o cap dun Estat a un atre i que lenvia per mig dun embaixador.
 2. Conjunt de mensages enviats per un rei, príncip o cap dEstat a un atre en algun mensage.
 3. Càrrec dembaixador.
 4. Residència de lembaixador.
 5. Oficines de lembaixador.
 6. Personal que treballa en les dependències duna embaixada.
 7. Mensage.
 8. Folc. Embaixada del Pastor, festa popular de la localitat valenciana dAgres, que lloc en setembre i en la que es celebra un milacre de la Mare de Deu i un pastor.
 9. Folc. Embaixada de lÀngel, acte festiu i religiós que lloc en la localitat valenciana de Benidorm el dumenge de Pasqua, en el que una chiqueta de cinc o sis anys, vestida en túnica blanca, diadema de flors i ales dàngel recita uns versos sobre un altar. En acabar se llancen a laire aleluyes i samollen coloms blancs.
 10. Folc. Embaixada mora, en la festa de moros i cristians, parlament que fa lembaixador moro acompanyat dels capitans davant del castell o fortalea ocupat pels cristians a on els comunica que han vençut a les tropes cristianes, que només queda per conquistar el castell i que van a conquistar-lo. Esta embaixada sol tindre lloc de matí.
 11. Folc. Embaixada cristiana, el mateix acte festiu pero al contrari i que lloc el mateix dia de vesprada.
observacions/documentació: S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
Imàgens
Buscar embaixades en:
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: baixada.