Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pasqua
pasqua, -qües
(Del llatí eclesiàstic, i este de l’hebreu pascha, mat. sign.)
  1. s. f. Rel. Festa en la que els judeus commemoren la lliberació del seu poble i leixida dEgipte.
  2. ant. Festa de gran solemnitat i alegria.
  3. Rel. Festa cristiana per a commemorar la Resurrecció de Jesucrist, que sempre es celebra en dumenge i rep el nom de Pasqua florida o Pasqua de Resurrecció; que coincidix temporalment en la que els judeus dediquen a rememorar la lliberació del seu poble.
  4. Rel. Pasqua de Pentecostés o Pasqua granada, la festa de Pentecostés.
  5. plr. Dies entre la festa de Nadal i la dels Reis.
  6. Estar pensant en la mona de Pasqua, loc. Estar pensant en una atra cosa en conte destar atent a lo que es diu o es fa.
  7. Més content que unes Pasqües, loc. Molt satisfet i content.
  8. Santes Pasqües, loc. Dona a entendre que no cal parlar més dun assunt, dun tema.
ref. A les Pasqües seran les basques. De Pasqua granada a Corpus Crist, un dijous per mig. Pasqua marçal, mortaldat o (o calamitats i fam).
Buscar Pasqua en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.