Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Dona
don, -na
(Del llatí dŏmnus, contracció de domĭnus, senyor.)
  1. s. m. ant. Tractament de respecte, equivalent a senyor o senyora, anteposta a un nom propi dhome o dòna, és sinònim de les formes en, n’, na (En Vicent, NAndrés, Na Jordana, NAmàlia): Don Anfós i Dona Maria.
  2. Nostra Dona, ant. La Mare de Deu.
observacions/documentació: Se tracta d’una forma clàssica i ben antiga; pareix que solia utilisar-se davant de noms castellans com Don Pedro, pero també davant de noms i llinages valencians.
ref. Don precís ya fa temps que va morir. Lo don sense din no aprofita per a res.
Buscar Dona en:
  • Dona coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de donar
    • la 2ª persona d'imperatiu de donar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: dòna i donat.