Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: banderes
bandera, -res
(Del gòtic bandwa, senyal, bandera.)
  1. s. f. Tros de tela, generalment quadrangular, que es penja per un costat en una asta, en colors o dibuixos i que susa com a insígnia, senyal o símbol dun país, ciutat, entitat, colectiu, institució; també es pot usar per a fer senyals: La bandera valenciana es denomina Real Senyera. La bandera dAlzira du unes claus com a símbol.
  2. Bandera autonòmica, la que du els colors o símbols duna comunitat autònoma.
  3. Bandera blanca, bandera de color blanc que indica intenció diniciar negociacions o rendició.
  4. Bandera darmador, bandera de larmador duna nau o de la companyia de navegació a la que pertany la nau, sol dur inicials o logotip.
  5. Bandera de combat, bandera nacional gran que posen en popa les naus de guerra.
  6. Bandera de guerra, la nacional en escut.
  7. Bandera de quarantena, bandera groga que porta una nau per a indicar que du malalts contagiosos.
  8. Bandera mercant, bandera nacional sense escut que du una nau mercant.
  9. Bandera nacional, la bandera en els colors o símbols dun país.
  10. Bandera negra, bandera dels corsaris o pirates i que indicava guerra sense treua.
  11. Bandera real, la bandera que du els emblemes reals i indica la presència del rei o el representa.
  12. Bandera roja, bandera de color roig que du una nau per a indicar que transporta explosius.
 1. Nacionalitat de les embarcacions que lostenten: Ha arribat un barco de bandera anglesa.
 2. Companyia o secció dun eixèrcit que milita baix una mateixa bandera.
 3. Tros de tela esgarrada que penja: Ha caigut tres bacs i du el vestit a banderes.
 4. local. Epantapardals.
 5. local. Persona que va amunt i avall o dací cap alla, sense treballar ni obedir a lautoritat.
 6. En lindústria textil, tros de tela que susa com a mostra, que representa el dibuix o estampat i també totes les possibilitats de colors, junt a una cartulina o capçalera a on du les característiques tècniques i preus.
 7. Baixar o rendir bandera, loc. Rendir-se o cedir a les exigències dun atre.
 8. Fer a banderes, loc. Esgarrar totalment una cosa.
 9. A bandera oberta, loc. A les clares, sense ocultar res.
 10. Les banderes, dialect. i coloq. El número setantasset (77) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
bander, -ra, -rs, -res
 1. s. m. inus. Partidari.
Buscar banderes en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.