Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pixar
pixar
Flexió verbal »
(D’orige onomatopèyic, cf. el fr. pisser, l’it. pisciare, l’oc. pissar...)
 1. v. intr. Evacuar lorina o pixum; orinar.
 2. refl. Orinar-se damunt o en el llit.
 3. No tindre temps ni danar a pixar, loc. Tindre molt faena, estar molt ocupat.
 4. Pixar aigua beneïda, loc. Ser molt beat.
 5. Pixar alt o pixar alt i fer clotet, loc. Tindre moltes aspiracions o pretensions.
 6. Pixar pel mateix forat, loc. Se diu de dos persones o més que tenen moltes coses en comú, que en algun aspecte són iguals o pensen igual.
 7. Pixar-se de riure, loc. Riures molt i en ganes.
 8. Semblar-se en el pixar, loc. No semblar-se físicament gens dos o més persones.
 9. Ser més vell que el pixar en terra o que el pixar ajopit, loc. Ser alguna cosa molt antiga.
 10. desus. Enviar ad algú a pixar al bordell de Gaeta, loc. Enviar a fer la , o a fer punyetes.
 11. Pixarà Rita, loc. Indica que va a ploure pero a soles quatre gotes.
ref. Bona excusa té el malalt: que es pixa en lo llit i diu que sua.
Buscar pixar en: