Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llançar
llançar
Flexió verbal »
(Del llatí lancĕare, mat. sign.)
 1. v. tr. Tirar una cosa donant-li impuls, de manera que recórrega una distància per laire moguda per limpuls; enrefilar.
 2. Tirar una cosa per no valdre o no voler-la: Llancí açò al poal del fem perque no ho volia.
 3. Llançar a perdre, loc. Estropejar, fer malbé.
 4. Llançar-se a perdre, loc. Estropejar-se, fer-se malbé.
 5. Fer eixir ad algú dun lloc, expulsar.
 6. Dret. Fer eixir ad algú del lloc que ocupava per expropiació judicial.
 7. Amollar lo que es tenia tancat, silenciat, retengut, reprimit, guardat: Llançà un crit dalegria.
 8. Vomitar, bossar.
 9. Fer anar a persones, animals o coses en una direcció determinada: Llançaren als soldats a la batalla.
 10. ant. Senyalar i escomençar a cavar els fonaments duna obra.
 11. ant. Colocar les cíndries dun arc o volta.
 12. Tirar a laigua.
 13. Llançar les mans, els braços cap ad algú o alguna cosa, dirigir estos membres cap ad algú o alguna cosa.
 14. Posar en circulació un producte o mercaderia, escomençar a vendrel.
 15. refl. Tirar-se o dirigir-se violentament contra algú o alguna cosa: Se llançà contra mi com una fera espentant-me.
observacions/documentació: "QUE NENGU NO GOS LANÇAR NENGUNES SUTZETATS EN LOS VALLS E BARBACANES”. Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de Valencia. 1296. ”...vist aquell e conegut per aquell que·l dit peix no sie bo e sufficient, que encontinent puxe fer lançar aquell fora la dita vila”. Llibre de Consells. 1392. “...feu-lo lançar en mar ab una mola al coll, que fos acabuçat e mengat per los pexos”. Sant Vicent Ferrer. Sermons. 1410. “...tornà altra vegada lançar lo cos en la mar fonda, dient ab veu per amor esforçada:...”. Joan Roïç de Corella. Proses Mitològiques. 1460. “...ab aquells suspirs e gemechs que los verdaders enamorats solen lançar”. Joanot Martorell. Tirant lo Blanch. 1490. “...axi escalfada e fervent en la amor divina, lançava tan grans purnes de vera caritat”. Sor Isabel de Villena. Vita Christi. 1497
Buscar llançar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.