Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Artícul
artícul, -ls
(Del llatí articŭlus, mat. sign.)
  1. s. m. Escrit publicat en un periòdic o revista i que expon una idea, teoria o opinió: Hui el diari publica artículs dopinió. He publicat un artícul sobre larcaisme.
  2. Cada una de les disposicions numerades dun estatut, tractat, llei...: Lartícul sèptim de lEstatut dAutonomia parla de loficialitat del valencià.
  3. Cada una de les entrades o divisions dun diccionari que encapçala una paraula: Lartícul de la paraula aigua és molt extens.
 1. Mercaderia en la qual se comercia: La botiga nous artículs a la venda.
  1. Dret. Qüestió incidental dun juí.
  2. Dret. Qualsevol de les proves o preguntes de linterrogatori dun juí.
 2. Rel. Artícul de fe, veritat que sha de creure com a revelada per Deu.
  1. Gram. Part de loració o categoria lèxica que actualisa un substantiu, en el qual ha de concordar en gènero i número.
  2. Gram. Nom desta categoria.
  3. Gram. Artícul determinat o definit, el que en valencià i unes atres llengües saplica al nom per a indicar que este expressa una cosa determinada. En valencià les formes el/lo/l, la/l, els/los, les.
  4. Gram. Artícul indefinit, indeterminat o genèric, el que en valencià i unes atres llengües saplica al nom per a indicar que este expressa una cosa indeterminada. En valencià les formes u/un, una, uns, unes.
  5. Gram. Artícul neutre, una funció abstractiva generalisadora. En valencià la forma lo: Açò és lo meu. Lo que havem dit és veritat.
 3. Gram. Artícul salat, formes característiques de lartícul en balear i en el parlar valencià de la Vall de Gallinera. En este subdialecte valencià les fomes as/es/s, es (plural), sa/s, ses.
 4. Artícul de la mort, últim moment de la vida.
Buscar Artícul en: