Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Amagar
amagar
Flexió verbal »
(D’orige incert.)
  1. v. tr. Ocultar, cobrir, impedir que es veja una cosa: Els núvols amaguen el sol.
  2. Posar a una persona o cosa en un lloc secret per a que no siga vist, descobert o trobat: Ha amagat els diners en un amagatall. El lladre samaga de la policia en una casa de camp.
  3. fig. No manifestar o mostrar algun sentiment, coneiximent...: Mamaga la veritat de lassunt. La seua cara no podia amagar la ràbia que sentia.
  4. Joc damagar-se, joc infantil, V. conillets a amagar.
  5. Joc damagaesquenes, joc infantil en el que els jugadors se peguen en lesquena uns a atres quan la separen de la paret.
  6. Tirar la pedra i amagar la , loc. Fer una maldat i ocultar-se.
  7. Amaga / arreplega els patos que ve riuada / el barranc / tronada, loc. Se diu davant dun perill o duna visita inesperada que és inoportuna i que obliga a deixar de fer lo que sestava fent o a deixar de parlar dun tema; també es diu per a arreplegar quan acabem una faena.
ref. Qui baix d’un arbre s’amaga dos voltes se banya. Qui s’amaga alguna cosa deu. Beata bruixa, que amaga el peu i mostra la cuixa. A Tots Sants, amaga el palmito i trau els guants.
Buscar Amagar en: