Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a corp.

corp, -rba, -ps, -rbes
(Del llatí cŏrvu, mat. sign.)
s. m. Au de la família dels còrvits (Corvus corax), de color negre en lluentors o reflexos blaus, en un bec més llarc que el cap, fort i corbat en la part superior, les ales poden aplegar a tindre un metro; és carronyer, pero caça alguns animalets vius i menja ous o fruites del camp. // Corp marí, au palmípeda del gènero Phalacrocorax, especialment el Ph. Corbo. Gran com una oca, de color negre blavós en un collar blanc, potes curtes i bec llarc; nada i s’escabuça per a peixcar i viu en les roques de la mar. // Peix teleòsteu marí, del suborde dels acantopterigis de vora 50 centímetros de llargària, de color negre pel llom i argentat pel ventre, boca en moltes dents, dos aletes dorsals i una aleta anal en espines molt fortes. // Nom despectiu que es dona als capellans, per alusió al color negre del seu vestit. // Cucala. // ¡Pic de corp!, ant. Exclamació de sorpresa i enuig.
ref. Cria corps i et trauran els ulls. Corps en corps, no es piquen. No pot ser el corp més negre que les ales. De mal corp, mal ou. Cria corps i en tindràs més.
Imàgens
corp, -rba, -ps, -rbes
(Del llatí curvus, mat. sign.)
adj. m. Que s’aparta de la llínea recta sense formar àngul. // Que té el cos desviat de la llínea recta, encorbat. // f. Espinaç o columna vertebral d’un porc una volta mort i descarnat.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.