Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: taba
taba, -bes
(D’orige incert.)
  1. s. f. Discurs pesat, llarc i falt de llògica.
  2. Donar taba, loc. Donar la llanda, molestar.
  3. Estar de taba, loc. Tindre ganes de conversació poc séria.
  4. Prendre la taba, loc. Prendre la paraula.
taba, -bes
(Possiblement de l’àrap ká‘ba.)
  1. s. f. Os del tars que articula el peu en la cama. Astràgal.
  2. Joc en el que sutilisa una taba o astràgal de corder o porc com si fora un dau en dos cares, una denominada carn (la part cóncava) i latra cul, guanya qui la tira i ix carn.
  3. Tot són tabes, loc. Se diu de qui està molt prim.
Buscar taba en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: tava i tavà.