Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: séria
sério, -ia, -os, -ies
(Del llatí serĭus, mat. sign.)
  1. adj. m. Formal, no frívol, que no fa riure.
  2. Més sério que un cocot o que un plat darròs, loc. Molt sério.
  3. Que es pot creure o confiar en ell, que no enganya.
  4. Complicat, difícil, perillós, greu: Patix una malaltia séria.
  5. En sério, loc. De veritat, sense engany.
observacions/documentació: Les nobles dames Hipòlita Roís de Liori, naixcuda en Valéncia en 1479, i sa filla Estefania de Requesens, naixcuda en Barcelona en 1504, se cartejaven en valencià. En estes cartes trobem ya l’us de l’adjectiu femení séria: “Anit viu a don Sancho, lo qual a pasat séries diferències ab lo comte de Cosentayna...” i " ...ab pensament d’escriure per persona séria y que li pogera parlar de part mia”.
Buscar séria en: