Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Registre
registre, -es
(Del llatí regesta, part. pass. de regerĕre, transcriure.)
 1. s. m. Llibre, quadern o un atre instrument en el que sanoten a sovint alguns fets dels que es vol guardar recort o prova escrita.
 2. Llista que es fa dels individus duna societat, de les cases dun districte, dels llibres duna biblioteca, etc.
 3. Protocol de registrador o notari.
 4. Acte i efecte de registrar.
 5. Testimoni, anotació duna cosa per a que conste.
 6. Document a on se registra alguna cosa.
 7. Registre civil, registre a on sanoten els naiximents, defuncions o matrimonis.
 8. En tipografia, correspondència entre les ralles duna pàgina i les del seu revers.
 9. Peça que en un rellonge servix per a controlar els seus moviments i corregir-los quan tendència a alvançar-se o retardar-se.
 10. Registre de la propietat, registre en que el registrador anota les propietats, els seus propietaris, els drets destes propietats i els canvis de drets o de propietaris.
 11. Registre mercantil, registre públic per a inscriure actes i contractes del comerç.
 12. Plataforma inferior de lalmàssera sobre la que roda el rugló o regló.
 13. Lling. Manera de parlar adaptada a una situació: Quan parla per la televisió utilisa un registre formal.
 14. Porteta en un conducte daire que regula la ventilació dun forn, fòc, fumeral, etc.
 15. Canó de bufar al fòc.
 16. Marcapàgines que sol ser un cordó, cinta o clip.
 17. Peça dun orgue o harmònium, que a lobrir-la o tancar-la dona aire a alguns canons i modifica el timbre dels sons de linstrument.
 18. Cada una de les diferents veus o timbres de que pot produir un orgue o harmònium.
 19. Dins de lamplitut duna veu, cada una de les qualitats de veu que depenen de les cordes vocals.
 20. Busca feta per a trobar alguna cosa amagada.
Buscar Registre en:
 • Registre coincidix en:
  • la 3ª persona d'imperatiu de registrar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de registrar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de registrar
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de registrar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: registr.