Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Ona
ona, -nes
 1. adj. m. i f. Se diu de lindividu dun poble americà precolombí que habitava en lIlla Gran de Terra de Fòc i de la seua cultura.
 2. Llengua dels ones.
ona, -nes
 1. s. f. Porció daigua que seleva i baixa alternativament en la superfície de la mar, dun llac, dun riu, etc., i que es mou aparentant formar círculs concèntrics o llínies paraleles.
  1. Porció elevada duna llínea o superfície que seleva i baixa alternativament.
  2. Ondulació dels cabells.
 2. fig. Moviment de vaivé o figura en que una superfície alterna lelevació i el descens.
 3. Propagació dun moviment vibratori produït dins dun mig o cos elàstic, el conjunt de les partícules vibrants que es troben cada una en una fase de vibració diferent compreses entre dos partícules de la mateixa fase.
 4. Ona curta, en telecomunicacions la que una llongitut entre 10 i 50 metros.
 5. Ona electromagnètica, Electr. Manera de propagar-se per lespai els camps electromagnètics produïts per les càrregues elèctriques en moviment.
 6. Ona expansiva, la que propaga una detonació en un mig gaseós.
 7. Ona hertziana, V. ona electromagnètica.
 8. Ona llarga, en telecomunicacions, la que una llongitut de més o manco 1000 metros.
 9. Ona mija, en telecomunicacions, la que una llongitut entre 200 i 300 metros.
 10. Ona portadora, lelectromagnètica dalta freqüència.
 11. Ona progressiva, la que es propaga en un mig lliurement.
 12. Ona radioelèctrica, lona electromagnètica utilisada en radiocomunicacions.
 13. Ona sonora, la que transmet el .
Imàgens
-ó, -ona, -ons, -ones
 1. suf. Sufix que indica acció: Llepó.