Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Llepó
llepó, -ons
(Derivat de llepar en el sufix -ó indicador d’acció.)
  1. s. m. Espècie dalga filamentosa que es fa en aigües embassades o camps darròs.
llepó, -ona, -ons, -ones
  1. adj. m. coloq. Que adula excessivament; llepaculs, llepafigues.
  2. coloq. Nom que els pobles veïns donen als habitants de la localitat valenciana dOliva.
  3. dialect. Llépol.
Buscar Llepó en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.