Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Elements
element, -ts
(Del llatí elementum, mat. sign.)
 1. s. m. Cada u dels principis immediats fonamentals que la filosofia natural antiga considerava que componien tots els cossos, i que eren, segons els antics grec, el fòc, laigua, laire i la terra. Alguns incloïen també un quint element, léter.
 2. Laigua o laire, considerats com el mig en el qual viu un ser: Laire és lelement més propi de les aus.
 3. Quím. Substància formada per àtoms els núcleus dels quals tenen el mateix número de protons, en independència del número de neutrons.
 4. En el seu element, que es troba en lambient o situació més del seu gust.
 5. plr. Les forces naturals que poden alterar les condicions atmosfèriques, o agitar la terra i la mar: No aní a lluitar contra els elements sino contra els anglesos.
 6. Mat. Cada u dels components dun conjunt.
 7. Mat. Element invers, aquell que operant en el seu corresponent, dona com a resultat lelement neutre.
 8. Mat. Element neutre, aquell que operat en un atre element del mateix conjunt, dona com a resultat est últim.
 9. Mat. Element simètric, element invers.
 10. Cada una de les coses que componen o formen una estructura composta: Els elements dun motor. Els elements de la personalitat.
 11. Cada senya o valor dun sistema de càlcul.
 12. Primers principis, fonaments o nocions més simples duna ciència, art, tècnica...: Els elements bàsics de lInformàtica.
 13. Cada u dels components individuals o dels cossos socials que formen part duna colectivitat.
 14. Ser un bon element, loc. Ser valiós dins dun grup que realisa una acció conjunta o treball.
 15. Ser un mal element, loc. Ser una persona negativa o una mala persona.
Buscar Elements en: