Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a garrofa.

garrofa, -fes
s. f. local. V. garrafa, marraixa.
garrofa, -fes
(De l’àrap harrūf, mat. sign.)
s. f. Fruit menjable de la garrofera que s’utilisa en la preparació de certs plats gastronòmics i postres, quan està madur. Té propietats antidiarreiques. També sol usar-se per a donar a menjar a alguns animals . / Garrofa negra, és de color fosc i està considerada com una de les millors varietats de garrofa. / Garrofa vera, varietat de garrofa que madura en setembre, de color rogenc. / Garrofa llarga, varietat de garrofa poc apreciada que pràcticament no té polpa. / Garrofa lluenta, varietat de garrofa en la pell especialment lluenta. / Garrofa melera, varietat de garrofa en més suc que unes atres classes de garrofa. / Garrofa lindar, varietat de garrofa de color negre i de bona calitat, encara que no tanta com la garrofa vera. / Garrofa costella, varietat de garrofa en la pell gruixuda. / Garrofa chopeta, varietat de garrofa més chicoteta que les garrofes vera i lindar. // Conjunt de fruits de la garrofera. // En imprenta, peça de metal que es posa entre les lletres per a deixar espais en blanc en l’impressió. // Nom jocós que rep la ficha del doble sis en el joc popular del dòmino. // Parar-se-li la garrofa (ad algú), loc. Anar-se’n la saliva o el menjar pel vedat o l’atre forat. // Fer-li passar la garrofa (ad algú), loc. Fer-li engolir un mòs. // inus. Trencadura o mossa que es fa en una superfície a causa d’un colp.
Imàgens
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: engarrofat.