Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a Rabo.

rabo, -os
(Del cast. rabo.)
s. m. cast. Coa, cua. // Rabo de gat, planta de diferents espècies (Stachys hirta, Sideritis hirsuta, Lithospermum fruticosum, Equisetum arvense). // Fer a algú un nuc al rabo, loc. No poder-lo agarrar, ni fer-li res per haver mort o per estar llunt. Beneficiar molt ad algú. // Portar o dur ad algú a rabo de borrego, loc. Tractar-lo sense consideració. Manipular ad algú. // Paréixer un rabo d’aire, loc. Anar a gran velocitat. // ¿Qué li fa el rabo per a córrer?, loc. ¿Qué té que vore una cosa en una atra? Res té que vore una cosa en una atra. // Anar-se’n rabo filando (o fillando) loc. local. Anar-se’n insatisfet per no haver conseguit lo que pretenia. També es pot dir anar-se’n en la coa entre les cames o anar-se’n en la coa feta.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.