Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: arts
art, -ts
(Del llatí ars, artis, mat. sign.)
 1. s. m. o f. Manera de fer diverses coses segons unes regles: Fer una cosa en molta art. Fa les coses sense art ni regla.
 2. Conjunt de regles establides per a fer be una cosa, un treball, un ofici o professió: Escola darts i oficis.
  1. Art de la mar, lofici o professió de mariner.
  2. Art decorativa, la pintura i lescultura dedicades a la decoració dedificis o una atra cosa. També es diu de les arts menors com la ceràmica, lorfebreria, marqueteria, forja, mosaic...
  3. Art poètica, conjunt de regles que shan de seguir en una composició poètica.
  4. Art popular, el realisat per artistes generalment anònims, artesans i sense formació acadèmica.
  5. Arts gràfiques, conjunt de tècniques i coneiximent per a ledició de llibres.
  6. Arts lliberals, aquelles en que actua linteligència o enteniment.
  7. Arts majors, la pintura, lescultura i larquitectura.
  8. Arts marcials, conjunt de tècniques de lluita dExtrem Orient, i que hui són un deport.
  9. Arts menors, la ceràmica, la marqueteria, lebanisteria, el mosaic...
  10. Arts plàstiques, el dibuix, la pintura i lescultura.
  11. Belles arts, la pintura, lescultura, la música, larquitectura i la poesia.
  1. Art figuratiu, el que representa objectes existents en la realitat.
  2. Art abstracte, modalitat artística que es caracterisa per la transmissió de lidea o sentiment de lartiste a banda dassociacions tangibles.
 3. Art conceptual, moviment artístic que valora per damunt de tot el concepte o idea del procés artístic.
 4. Ret de peixcar.
 5. f. Mijos poc o gens correctes o ètics que algú utilisa per a conseguir un fi: En quina art mha furtat la cartera. Ha conseguit guanyar en males arts.
 6. No tindre art ni part, loc. No tindre res que vore en una cosa.
observacions/documentació: Antigament la paraula art era femenina, hui és masculina o femenina: art abstracte, art figuratiu, males arts, belles arts, art poè­tica.
Buscar arts en:
 • arts coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de ardre