Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: advocada
advocat, -ada, -ts, -ades
(Del llatí ădvŏcātus, mat. sign.)
  1. s. m. Persona que com a professió defendre llegalment en un juí, de paraula o per escrit, els interessos o drets dels llitigants, i que també dona opinió o assessora sobre les qüestions llegals que se li consulten: En el juí em defén un advocat laboraliste. Ser advocat és una professió lliberal. Fa dadvocada de totes les causes perdudes.
  2. Advocat de lEstat, lletrat que defén a lEstat en els juïns, lassessora administrativament i sencarrega de la liquidació de limpost de drets reals.
  3. Advocat de pobres o dofici, ladvocat designat per la llei per a representar i defendre a un litigant sense recursos econòmics.
 1. Advocat patrimonial, advocat que defén els interessos de la corona.
 2. Advocat de Deu, qui en un procés de canonisació com a missió aportar arguments a favor i intenta rebujar els arguments contraris o objeccions que aporta la persona que fa dadvocat del diable.
 3. Advocat del diable, persona que en un procés de canonisació com a missió aportar arguments en contra o objeccions per a evitar una canonisació indeguda. Per extensió saplica a tota persona que du la contra de manera sistemàtica en una discussió o debat per a que este siga profitós.
 4. Advocat de cuina, de secà o de marge, despect. loc. Persona que no és advocat i que no suficients coneiximents pero que vol fer dadvocat i conseller en diverses causes o discussions; arreglaparròquies.
 5. fig. Protector, intercessor, aplicat generalment a la Mare de Deu o als sants: La Mare de Deu dels Desamparats és advocada dels inocents i folls.
advocat, -ada, -ts, -ades
 1. adj. m. Defés.
Buscar advocada en:
 • advocada coincidix en:
  • el participi femení singular de advocar
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)