Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: contraris
contrari, -ia, -is, -ies
(Del llatí contrarĭum, mat. sign.)
  1. s. i adj. m. Opost, que està en contra.
  2. s. Cosa oposta. El vici és contrari a la virtut.
  3. s. Persona contrària, adversari, antagoniste, enemic.
  4. Lo contrari, loc. La cosa contrària.
  5. Tot lo contrari, loc. Completament opost.
  6. Al contrari, o pel contrari, loc. Al revés.
  7. Haver a contrari, loc. ant. Tindre a algú en contra, tindrel per enemic.
ref. Qui té contraris no dorga. Si vols contraris, del teu ofici. ¿Quí és el teu contrari? El del teu ofici.
Buscar contraris en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.