Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: folls
foll, -lla, -lls, -lles
(Del llatí fŏllis, bossa, sac, home orat.)
  1. adj. m. Sense trellat o que la raó sériament pertorbada.
  2. Propi de persones sense us de raó: pensaments folls. Les idees folles que el duran a la perdició.
  3. Folla fembra, ant. Prostituta.
  4. Anar en foll, loc. ant. Anar sense pensar, de manera inconscient.
  5. A la folla, ant. Desbaratadament.
Buscar folls en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.