Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Seny
seny, -nys
(Del llatí sĭgnum, mat. sign.)
 1. s. m. ant. Campana gran dun campanar.
 2. Seny del lladre, ant. Toc de queda.
 3. Ple o carregat a seny, loc. Ple o carregat al màxim, de gom a gom, de vores a vores, a coromull, ben amunt, fins a la campana.
seny, -nys
(Del germànic sinn, mat. sign.)
 1. s. m. ant. Sentit, trellat, coneiximent, juí, enteniment, raó.
 2. ant. Significat.
 3. Senys forans, ant. Els sentits externs.
 4. ant. Direcció del moviment.
 5. Fer bon seny, loc. ant. Actuar en coneiximent, trellat o segons la raó.
 6. A dret seny, loc. ant. Intencionadament.
 7. No estar en son seny, loc. ant. Estar pertorbat mentalment.
 8. Traure ad algú de seny, loc. ant. Fer-li perdre els sentits, tornar-lo boig.
Buscar Seny en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: enseny.