Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vespres
vespra, -res
(Del llatí vespĕra, última hora del dia.)
  1. s. f. Dia anterior al duna festa, o al dun determinat dia.
  2. plr. Els dies dabans dun acontenyiment o data senyalada: Son pare morí en vespres de Nadal.
  3. Rel. plr. Una de les hores canòniques de lofici diví, que es canta darrere de la nona i ans de completes.
  4. Rel. plr. Toc de campana que convoca a loració de vespres, o lhora en que es fa esta oració.
ref. De la festa, la vespra.
vespre, -es
(Del llatí vĕspĕru, mat. sign.)
  1. s. m. inus. Espai de temps que comprén les primeres hores quan sha post el sol; boqueta nit. Sol post.
  2. De vespre, loc. ant. Durant les primeres hores que seguixen a la posta de sol, a boqueta nit.
Buscar vespres en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.