Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: boja
boja, -oges
(cf. el fr. bonche i el cast. bocha.)
  1. s. f. Arruga gran o bossa que fa la tela dun vestit i que fa lleig.
boja, -oges
(Provablement d’ètim prerromà.)
  1. s. f. Conjunt de branquetes que se li posa als cucs de seda per a que en elles puguen filar.
  2. Mata redonenca de qualsevol planta.
  3. Planta medicinal de la família de les globulariàcees (Globularia Alypum) en fulles llanceolades, unes en tres dents i unes atres sanceres, flors grogues dispostes en forma de corona.
  4. Planta de la família de les compostes (Helichrysum Stoechas), el tronc recte i moltes rames, estriades i verdes, de tres o quatre decímetros daltària. De fulles partides en segments fins, plans per lanvers. Flors en capítul groc i circumferència blanca.
  5. Boja o herba pansera, planta de la família de les compostes (Artemisia campestris) de vora un metro daltària, de fulles fines i blanquinoses i flors dolor suau. Se la denomina pansera per ser usada per a secar sobre ella la pansa.
  6. Planta de la família de les lleguminoses (Anthyllis cytisoides), abruixell menut molt ramificat que les rames rectes i fulloses, les fulles són consistents de color cendra i breument peciolades, les flors de color groc i menudes, en fascículs de dos a cinc flors formant llarcs raïms espiciformes terminals. El llegum és ovoide. Creix per les costes àrides de la Mediterrànea prop de la mar.
  7. Boja marina, planta de la família de les timeleàcees (Passerina villosa).
boig, -oja, -oigs / -ojos, -oges
(Del gòtic bauths, mut i sort.)
  1. s. m. Curt denteniment, simple, mec, fava, bovo, betzo, badoc, panoli, menflis.
observacions/documentació: El significat que alguns diccionaris donen a boig com a malalt mental, és un clar catalanisme semàntic. Per a designar a la persona que ha perdut la raó les formes clàssiques valencianes són foll i orat.
Buscar boja en: