Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: llonganices
llonganiça, -ices
(Del llatí *longanīcia, derivat de longanum, budell recte.)
  1. s. f. Tros de budell prim i llarc ple de carn picada de porc o un atre animal i adobada en espècies.
  2. Llonganiça de Pasqua, la que és molt prima i seca i es menja tradicionalment en la mona de Pasqua.
  3. Llonganiça de capcingle, la que forma de ferradura i un fil nugat als extrems.
  4. Llonganiça de llangoniçal, la que es fa dun budell que greix per fòra.
 1. fig. Fila, tirera molt llarga de coses: En la carretera hi ha una bona llonganiça de coches.
 2. fig. Camí molt llarc que se nos presenta davant: Dací a allà hi ha una bona llonganiça.
 3. Llonganiça de gos, pòlip antozoari de color groc taronja de lespècie veretillum cynomorium.
 4. Lligar els gossos en llonganices, loc. Nadar en labundància.
 5. Ser la llonganiça molt llarga, loc. Tindre molt de temps per davant per a fer una cosa.
ref. Hi han més dies que llonganices. Alguns afigen: i més semanes que botifarres. A qui no mata porc, no se li dona llonganiça. Qui no mata porc, no menja chulla. Llonganiça i ous fregits fan tornar cegos als marits. Llonganiça ves a missa, botifarró ves al sermó. A qui menja llonganiça, se li fa la pancha llisa.
Buscar llonganices en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: longaniça.