Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tres
tres, -sos
(Del llatí trēs, mat. sign.)
 1. adj. num. Dos més u.
 2. Que fa tres, tecer, que en du dos davant.
 3. s. Número o sifra que representa el número 3.
 4. Carta, billet, etc., senyalat en el número 3.
 5. Tres i cabeçoleta, joc infantil.
 6. Tres en ralla, joc en el qual hi han marcats huit punts i cada jugador tres fiches que ha de conseguir posar en ralla vertical, horisontal o obliqua una darrere de latra; també rep el nom de treset.
 7. Un tres i no res, loc. Una cosa exigua o insignificant.
 8. En un tres i no res, loc. En un moment.
 9. De cinc en tres, loc. En poc de temps o en gran facilitat.
 10. A les tres mort o pres, loc. Significa que al tercer intent sha de conseguir lo que es pretén o deixar-ho definitivament.
 11. A la de tres, loc. En seguida.
 12. dialect. i coloq. En rifes, sortejos, loteries i jocs rep el nom de el chiquet.
observacions/documentació: El plural tresos s’usa quan el vocable tres té valor de substantiu.
Buscar Tres en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.