Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Dàtil
dàtil, -ls
(Del llatí dactylus, dit.)
 1. s. m. Fruit de la palmera datilera que forma elipsoidal i uns quatre centímetros de llargària. Pel seu gust dolç pot menjar-se fresc o confitat. Rep el nom de dàtil tenat, el sec i melós; dàtil candit, el sec i arrugat; dàtil adobat, el madur adobat en vinagre.
 2. Dàtils de rabosa, fruit del margalló.
 3. Molusc lamelibranqui de lespècie Lythodomus lythophagus.
 4. Dàtils de la mar, equinoderm de lespècie Holoturia impatiens Forks.
 5. coloq. Dit de la .
 6. fig. Home de gran astúcia que utilisa el seu ingeni per a aprofitar-se de les demés persones.
 7. Pastiç fet de farina fina pastada en ou i de forma allargada, que es frig en oli i que es banya en mel.
 8. Anar-sen al dàtil, loc. coloq. Anar-sen a latre món, morir-se.
 9. Dàtil de Barberia, local. Se diu de la persona astuta que saprofita dels demés.
observacions/documentació: En l’accepció dàtil de Barberia, se referix al dàtils procedents de Barberia, part septentrional d’Àfrica, hui formada pels actuals territoris de Marroc, Alger, Trípol i Tunis. En el sigle XIII comprenia els regnes de Tremecén, Bugia i Tunis.
Buscar Dàtil en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: dàtill.