Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ingeni
ingeni
(Del llatí ingĕnĭu, mat. sign.)
  1. s. m. Habilitat per a resoldre una situació, repte, problema... per a crear o desenrollar idees o mijos per a conseguir alguna cosa.
observacions/documentació: Les formes engeny i enginy són patrimonials, com engeño o engeñar en castellà, pero modernament han triumfat en valencià les formes cultes ingeni i derivats, del llatí ingĕnĭu. Només se conserva la forma enginy per a referir-se a la màquina de moldre canya de sucre.
Buscar ingeni en: