Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a sus.

sus
(Del llatí sūrsum, amunt.)
adv. prep. ant. Amunt, dalt, sobre. // Interjecció per a fer moure’s a algú d’un lloc: ¡Sus d’ací! // ant. Prop, a la vora. // ant. Per a denotar superioritat en número, en el significat de més. // ant. Crit que dona la senyal d’eixida d’una correguda. // s. En el joc d’escacs, jugada que amenaça al rei o a la reina del contrari. / Sus i mat, jugada dels escacs que deixa al rei contrari sense opció de moviment i que posa fi al joc.
sus
adj. m. plr. var. fon. local. V. sos (plural de l’adjectiu possessiu masculí son).
sus-
pref. Prefix que significa dalt o amunt i forma part de paraules com: susdit.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.