Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: anella
anella, -lles
(Feminisació de anell.)
s. f. Cércol de metal o de qualsevol atra matèria resistent que servix per a cenyir-se a un objecte i subjectar-lo. / Anell de metal que es posa en les potes de les aus per a estudiar els seus desplaçaments, població, etc. / En gimnàsia, cada u dels dos anells o cércols de metal que pengen d’una corda des del trespol i que servixen per a realisar diferents eixercicis agarrant-los en les mans. // Anella de cadena, cada u dels esclavons d’una cadena. // Anella de cortina, cércol de diversos materials que passen per una barra de cortina i subjecten la tela. // Anelles de les orelles, orellal en forma de cércol, generalment d’un metal preciós. // Anella de la porta, peça de metal, originàriament en forma d’anella, que va subjecta a la porta i s’utilisa per a tocar a la porta. // Anelles de creiximent, cada u dels cércols o anells del tronc d’un arbre, visibles quan este es talla horisontalment, i que correspon cada anella a un any de vida. // Anelles del cor, ant. V. ala del cor. // Córrer l’anella, antic joc entre cavallers que consistia en passar la llança per una anella penjada, montant a cavall. // Tindre bones anelles o agarrar-se a bones anelles, loc. Tindre protectors poderosos. // local. i desus. Ves i agarra’t de l’anella del Temple, loc. Se dia en la ciutat de Valéncia davant de l’impossibilitat d’obtindre una cosa.
Imàgens
Buscar anella en:
  • anella coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de anellar
    • la 2ª persona d'imperatiu de anellar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: anhelat, anellat i anellada.