Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esclavons
esclavó, -ons
(Derivat de esclau.)
  1. s. m. Cada una de les anelles que, enllaçades unes en atres, formen una cadena.
  2. Ferro paregut a una anella de cadena que sutilisa per a traure purnes i fer fòc colpejant-lo contra la pedrenyera.
  3. Cada u dels ferros o pedres del rugló que aprofiten per a tallar la palla.
  4. Joc de chiquets, consistent en tirar-li en les trompes a una pedreta posada sobre una ralla dibuixada en terra.
esclavó, -ona, -ons, -ones
(Del llatí sclavōne, mat. sign.)
  1. adj. m. Natural o propi de la regió croata dEsclavònia.
Buscar esclavons en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: clavó.