Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Armela
armela, -les
(Del llatí vulg. amyndula, mat. sign., i este del llatí clàssic amygdala.)
s. f. Fruit de l’armeler; és oblonc en corfa llenyosa i especialment la seua llavor, composta de l’embrió i l’albumen, que es troba en l’interior i que està coberta per una pell marró. Hi han diverses varietats que tenen diferents noms. / Armela alficossenca, varietat d’armela grossa. / Armela amarga, armela que no és bona de menjar, és amarga i verinosa. / Armela atzubiana, varietat d’armela grossa i redona. / Armela bòtil, varietat d’armela grossa, llarga i de pinyol fort. / Armela de la pestanyeta, varietat d’armela chicoteta, redona i considerada bona que es fa per giner. / Armela del bale o batle, varietat d’armela chicoteta, llarga i en punta, de corfa molt dura i considerada molt bona. / Armela de l’esperança, varietat d’armela grossa, de corfa dura i considerada bona. / Armela dolça, la que és bona de menjar, per contraposició a l’armela amarga. / Armela ensucrada, armela coberta d’una capa de sucre. / Armela garselina, varietat d’armela de molla blanca i grossa. / Armela garrapinyada, V. ronyosa. / Armela granada, varietat d’armela en molta molla. / Armela marcona, varietat d’armela redona, grossa i considerada molt bona. / Armela mollar, molla o amollar, diferents noms d’una varietat d’armela farinosa en la corfa fluixa, que es trenca en la força de la mà. / Armela morgona, varietat d’armela grossa i considerada bona, que es fa en agost o setembre. / Armela pasquala, varietat d’armela mijana, ovalada i considerada molt bona, que es fa en agost. / Armela plana o planeta, varietat d’armela plana i considerada molt bona. / Armela punchoseta, varietat d’armela chicoteta, puntaguda i de pinyol molt fort. / Armela ronyosa, V. ronyosa. / Armela tendra o verda, l’armela que encara no està madura. // La llavor de diferents fruits que és pareguda a la de l’armela com la de la bresquilla o albercoc. // fig. Nom que es dona a diferents objectes o coses que tenen la forma de l’armela. // Llet d’armela, Beguda feta a base d’armeles mòltes, llet o un atre líquit i sucre.
observacions/documentació: La e de armela és tancada, encara que en alguns llocs hi ha tendència a obrir-la.
Buscar Armela en: