Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mollar
mollar
  1. v. tr. var. form. ant. V. amollar. (De amollar).
mollar, -rs
  1. adj. m. i. f. Fàcil de trencar o partir; se diu de certs fruits, especialment darmeles, cigrons, avellanes, etc.
  2. Pésol mollar, V. pésol.
Buscar mollar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: molar.