Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: lleges
lleig, -eja, -eigs / -ejos, -eges
(Del fràncic laig, mat. sign.)
  1. adj. m. Que no bellea, daparència desagradable.
  2. fig. Repulsiu, desagradable: Està lleig pegar a un pare.
  3. fig. Desagradable, carent datractiu: Quin vestit més lleig du la dòna.
  4. adv. ant. Llejament.
  5. Ballar sempre en la més lleja, loc. Tocar-li ad algú sempre lo pijor.
  6. No trobar mai chica lleja ni vi roïn, loc. Se diu dels que tot ho troben be o bo, que són poc selectius o exigents.
  7. Ser més lleig que pegar-li a un pare, que un pecat, que una cara ratada de pigota, que un deute, que un dimoni, que un morrió, que un fes... loc. Ser molt lleig.
ref. Ni lleja que espante, ni bonica que encante. Home lleig, dòna bonica. Si està lleig, posa-li un floc.
Buscar lleges en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.