Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

  • borres coincidix en:
    • la 2ª persona del present de subjuntiu de borrar
    • la 2ª persona del present d'indicatiu de borrar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: vora.