Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bajoques
bajoca, -oques
(Possiblement relacionat en bajà.)
  1. s. f. Baina o corfa allargada que conté els grans de les lleguminoses com la dels fesols, faves, pésols...
  2. Espècie de bajoqueta més gran que esta.
    1. Bajoc, mec, fava, persona curta denteniment.
    2. Ser un bajoques, loc. ser una persona curta denteniment.
  3. dialect. Bajoqueta.
  4. dialect. Pimentó.
bajoc, -ca, -cs, -oques
(Masculinisació de bajoca.)
  1. adj. m. Persona curta de coneiximent o enteniment, mec, fava, borinot.
Buscar bajoques en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.