Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Amo
amo, -ma, -os, -mes
(Masculinisació de ama.)
  1. s. m. Posseïdor dalguna cosa: Lamo de la casa no viu en ella i la llogada.
  2. Persona que ad algú al seu servici: Lamo mana tots els dies noves faenes.
  3. Senyor o cap de casa.
  4. Fer-se lamo, loc. Apropiar-se indegudament dalguna cosa. Guanyar-se lacceptació o confiança dels demés en un lloc o grup. Aplegar al domini duna situació: No sabia res de vendre coches i en quatre dies sha fet lamo.
  5. Estar en amo, servir a un senyor.
  6. Lamo del carchofar, fig. i fam. La persona principal en una qüestió o negoci.
ref. Més val ser mal amo que bon criat. L’amo, encara que siga de la merda, sempre és amo. A on està l’amo, no està Deu. Fes lo que l’amo et mana, i menjaràs en sa taula. Quan l’amo se’n puja al mas, només s’alegren dos: el chiquet i el gos. L’amo nou, tot ho remou. L’amo i el gos cacen per dos. L’amo i el gos valen per dos. Ni de burles ni de veres, en lo teu amo partixques peres.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: Amó.