Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a Pit.

pit, -ts
(Del llatí pĕctus, mat. sign. La forma originària era pits, en conservació de la -s de pĕctus.)
s. m. Part del cos humà entre el coll i el ventre i que conté el cor i els pulmons. // Part davantera del tronc d’un animal immediatament baix el coll. // Mamella. // Donar el pit, donar de mamar, aplicar el mugró de la mamella a la boca del chiquet o de la cria d’un animal per a que mame. // Prendre el pit, mamar. // Llevar el pit, desmamar, deixar de criar un chiquet o una cria d’un animal mamant del mugró de la mare. // Òrguens de la respiració contenguts en la cavitat del pit, pulmons. // Tindre el pit carregat, tindre els pulmons i els bronquis afectats per un constipat. // fig. Centre dels sentiments humans. // Do de pit, Mús. Una de les notes més agudes d’un tenor. // Obrir el pit, loc. Descobrir els sentiments més íntims. // Peça de vestit que cobrix els pits. // Pit de la camisa, peça o part de la camisa que cobrix els pits. // A pit descobert, loc. Sense cap de protecció, indefens. // Donar el do de pit, loc. Esforçar-se al màxim. // Donar-se colps de pit, loc. Fer signes exteriors de dolor, compunció, devoció, arrepenediment, etc. // Posar-se la mà en el pit, loc. Reflexionar sobre una cosa, especialment d’orde espiritual o íntim.
pit roig, -oigs / -ojos
s. m. var. form. V. barbarroig (pardal).
pit-roget, -ts
s. m. local. V. barbarroig (pardal).
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.